We hebben meer gemeen dan we denken

Onlangs hebben een aantal collega’s deelgenomen aan het derde en laatste deel van de training Vreedzame Wijk. Het thema was, heel toepasselijk, diversiteit. Hieronder een filmpje dat er mooi bij aansluit. Door oprechte belangstelling in elkaar te tonen en elkaar te willen leren kennen, zullen we elkaars kwaliteiten ontdekken wat de teamspirit ten goede komt. Veel basisscholen in Nederland werken al met het programma Vreedzame School. Hierin leren kinderen wat het betekent om in een democratie te leven. Het samen overleggen en besluiten, conflicten vreedzaam oplossen, verantwoordelijkheid voor elkaar en openstaan voor verschillen staan daarbij centraal.
Met de invoering van Vreedzame Wijk willen gemeentes dit toepassen in andere situaties waar kinderen komen. Want leren en opvoeden gebeurt niet alleen op school. Ook een buurtgenoot kan de jeugdige iets meegeven, een complimentje, of het wijzen op gedrag bij overlast.

Youtube-filmpje All That We Share

Geef een reactie