Nieuwe buitenschoolse opvang ‘Sam Sam’

Het schooljaar 2018-2019 starten we met de nieuwe BSO Sam Sam aan de Van Ostadestraat. Deze zal rond oktober opengaan, maar aanmelden is nu al mogelijk. Ook kan je altijd vrijblijvend contact opnemen met Samira el Hamdi, manager van de Talenten”klup”. Naast het buurthuis Sam Sam is er dus nu ook een kinderopvanglocatie met de naam Sam Sam. 

Al jaren biedt stichting jeugdwerk voorschoolse educatie. Sinds oktober 2017 zijn wij een eigen stichting geworden en heten wij de Talenten”klup”. De warme, persoonlijke benadering en expertise van jeugdwerk hebben wij meegenomen. We werken kleinschalig in de Schilderswijk. Het voordeel hiervan is dat we slagvaardig kunnen werken. Wij vinden spel heel belangrijk. Kinderen leren door te spelen, te ontdekken door te doen. Dit doen kinderen met hun lichaam door middel van de zintuigen, motoriek, fantasie en met elkaar! 

Met stichting Jeugdwerk hebben we een doorgaande lijn. Kinderen kunnen vanaf 4 jaar deelnemen aan activiteiten in de buurthuizen Sam Sam en De Jeugdhaven. Meer informatie vindt u op onze website onder Talenten”klup” .

Contactgegevens mevrouw S. (Samira) el Hamdi :
T: 070-38 06 717
E: sam.elhamdi@jeugdwerk.nld

Locatie BSO Sam Sam:
In het gebouw van Samson
Van Ostadestraat 225
2526 EV Den Haag

Geef een reactie