Amsterdams bezoek in de wijk

Amsterdamse jongerenwerkers, handhavers, politie- en gemeentemedewerkers kwamen kennis maken met onze jeugdaanpak en de manier waarop we samenwerken met alle krachten uit de wijk. Het was voor iedereen een interactieve en leerzame ontmoeting. Het was een gezamenlijk project van de gemeente, Buurthuis Samson, Stichting Zebra, Stagehuis, NextProjecten en de politie.👍🏻👍👍🏿

Geef een reactie