LOCATIES

Brede Buurtschoolactiviteiten Stichting Jeugdwerk
Met elkaar
In de Brede Buurtschool staat samenwerking centraal. Stichting Jeugdwerk en de basisscholen in de Schilderswijk, Centrum en Kortenbos zetten zich al jaren in om kinderen en ouders in de wijk iets extra’s te kunnen bieden. Alleen door een optimale samenwerking kunnen we de kwaliteit bieden die de kinderen verdienen. Kwaliteit die te meten is aan de manier waarop de Brede School aan haar pedagogische doelen voldoet. Pedagogische doelen zoals het bieden van veiligheid, het bevorderen van sociale competenties en socialisatie.(aanbieden van normen, waarden en cultuur)
Tijdens de BBS-activiteiten kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en (eventuele)achterstanden wegwerken. In de lessen ligt de focus altijd op taal. Daarnaast zullen de 21ste eeuw vaardigheden, kritisch denken en problemen oplossen, communicatie, samenwerking, creativiteit en fantasie, karakterontwikkeling en burgerschap zoveel mogelijk door de vakdocenten worden ingepast.
De activiteiten in het naschoolse aanbod worden vanuit de expertise van welzijn ontwikkeld maar sluiten aan op het aanbod van de basisschool. (taal en 21ste eeuw vaardigheden
Beoogde resultaten:
Een aansluitend programma na schooltijd
Een goed activiteitenaanbod waar de thema’s, kunst, cultuur en gezondheid in verwerkt zijn
Hoge kwaliteit in activiteiten
Duidelijke afspraken


Wie werkt aan jeugd, werkt aan de toekomst.

video: Fleur Beemster