Stichting Jeugdwerk en ANBI

De bestuurders (Stichting Jeugdwerk)

Mw P.A. (Antoinette) Hildering, voorzitter
Mw C.N. (Chantal) Spoelstra secretaris
Mw R. (Raveena) Mohamed, penningmeester
Mw C. Abels, bestuurslid

De directie (Stichting Jeugdwerk)

Dhr R.A. (Rutger) Wijnands, directeur

Beloningsbeleid
Bestuursleden doen het bestuurswerk onbezoldigd.
Voor het personeel en directie gelden de beloningen conform de CAO Welzijn, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening.

Algemene informatie
Naam ANBI: Stichting Jeugdwerk Den Haag
Onder deze Stichting vallen Buurthuis de Jeugdhaven, Buurthuis Sam Sam en Jongerencentrum Samson.

Het fiscaalnummer is 0028.75.901

Contactgegevens ANBI
Stichting Jeugdwerk Den Haag
Van Mierisstraat 226
2526 NW Den Haag
Telefoonnummer: 070 3699 332
E-mail: info@jeugdwerk.nl
IBAN: NL86.RABO.0167.915.886
BIC: RABONL2U

Doelstelling ANBI
1. De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van talenten en competenties van jeugd en volwassenen om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren (jeugd) waarbij talentontwikkeling en zelfontplooiing centraal staat.

Download organisatie gegevens
Om onderstaande bestanden te kunnen openen en lezen, heeft u de Acrobat Reader nodig. U kunt deze veilig downloaden en installeren.