Brede Buurtschool en Vreedzame Wijk

Brede Buurtschool
De Brede Buurtschool is voor peuters, kleuters, tieners, jongeren, ouders, vrijwilligers. Kortom voor bewoners een herkenbaar punt in de wijk. Bij de Brede Buurtschool leren en spelen kinderen, kunnen ouders en vrijwilligers terecht voor voorlichting & informatie, diverse cursussen en vragen over opvoeding. De pedagogisch medewerker, de leerkracht, de wijkagent en de sociaal-cultureelwerker werken in de Brede Buurtschool in het belang van het kind en ouder nauw met elkaar samen. Stichting Jeugdwerk Den Haag en OBS Van Ostadeschool, de openbare bibliotheek, de wijkagent en  zijn partners in de Brede Buurtschool.
Wilt u meer weten over de Brede Buurtschool in de Schilderswijk? Neem u dan gerust contact op via onze contactpagina.

Vreedzame Wijk

In de wijk Kortenbos werken we aan een vreedzame wijk. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Brede Buurtschool en de scholen in die wijk, RKBS Carolus en SCOH Schaberg.