Buitenschoolse opvang BSO (4-12 jaar)

Missie Stichting Talenten”klup” en Kindcentrum Zuidwal

We maken verschil in het leven van kinderen, doordat ze zich zichzelf kunnen zijn
en zich verbinden met de samenleving.
Dit doen we door ontwikkelkansen te bieden aan kinderen.
Op die manier is het kindcentrum Zuidwal van betekenis voor de ander.
Wij geloven in de kracht van kinderen als de basis voor de toekomst.Kinderen zijn de toekomst.

Omschrijving van de locatie

Kind Centrum Zuidwal is gelegen in het centrum van Den Haag en is gevestigd in de basisschool Zuidwal.
Onze locatie heeft per augustus 2017 een BSO groep en sinds 2018 ook een VSO groep.

VSO

De voorschoolse opvang (VSO) vangt kinderen elke schooldag op vanaf half 8. We starten de dag rustig met een lekker kopje thee en zorgen ervoor dat uw kind om half 9 in zijn of haar kas zit.

De buitenruimte

Voor onze buitenschoolse opvang (BSO) hebben wij een buitenruimte, die wij samen in gebruik hebben met de bassischool en Voorschool groepen, waar we vaak met de kinderen te vinden te zijn. Op het moment dat de buitenschoolse opvang open is, zijn de andere groepen niet aanwezig. Ons streven is om elke dag minimaal eenmaal met de kinderen een frisse neus te halen. In de buitenruimte kunnen kinderen fietsen, steppen en voetballen. 

De opvang/openingstijden VSO

Elke schooldag van 7.30 tot 8.30 uur

De opvang/openingstijden BSO

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 – 18.30 uur
Woensdag van 12.00 – 18.30 uur
In de vakanties en margedagen en studiedagen is de opvang geopend van: 8.15 -18.30 uur

Extra opvangdagen/ruilen.

Ruilen of een extra dag inkopen kan mits de normale bezetting op de groep het toelaat (maximaal 10 kinderen).  U vraagt maximaal één maand voor de gewenste ruildatum aan de groepsleiding of u kunt ruilen. U krijgt dan zo snel mogelijk doch uiterlijk één week voor de gewenste ruildatum van de groepsleiding te horen of het ruilen mogelijk is.
Feestdagen kunnen helaas niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag).

Privacy

Om de persoonlijke levenssfeer van ouders en kinderen die gebruik maken van diensten van Kindcentrum Zuidwal te beschermen gaan de medewerkers van stichting de Talenten”klup” zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. Wij moeten ons houden aan  de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers van kindcentrum Zuidwal gaan vertrouwelijk om met de informatie die ouders gevraagd en ongevraagd verstrekken over henzelf en hun
kind. Dat betekent o.a. dat zij geen informatie verstrekken aan anderen dan de direct betrokken medewerkers van kindcentrum Zuidwal (bijvoorbeeld  leidinggevende, kwaliteitsmedewerker, directeur) zonder hiervan ouders, verzorgers op de hoogte te brengen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en bewaren privacygevoelige informatie in een afgesloten kast.

 

Oudercommissie

De OC heeft een adviserende rol en is spreekbuis voor alle ouders van het kindercentrum. Ook helpt de OC met feestjes organiseren op de BSO. En met de Dag van de Leidster zetten zij de medewerkers in het zonnetje. Als ouder kunt u een keer een vergadering bijwonen. Minimaal 3 keer per jaar heeft de locatiemanager overleg met de oudercommissie. Tussendoor vergadert de oudercommissie onderling als zij dat nodig achten.