Buurthuis van de Toekomst

Buurthuis van de Toekomst en Stichting Jeugdwerk Den Haag

In het Buurthuis van de Toekomst werken verschillende partijen zoals sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk met elkaar samen. De buurthuizen van Stichting Jeugdwerk zijn een plek waar bewoners graag samenkomen voor een praatje, voorlichting & informatie, cursus, huiswerkbegeleiding of gewoon een kopje koffie. Bewoners leren elkaar zo beter kennen. Dat is altijd handig als men iets wil weten of hulp nodig heeft.

Stichting Jeugdwerk staat altijd open om bewoners actief mee te laten doen in hun wijk. Onze vrijwilligers zijn actief in onze buurthuizen en bij scholen als gastvrouw of gastheer bij de inloopochtenden en evenementen, als oppasmoeder of als ondersteuner bij de activiteiten voor kinderen en jongeren.

bvdt

Stichting Jeugdwerk Den Haag ondersteunt bewoners en vrijwilligers graag met een goed idee voor voorlichting & informatie, cursus of activiteiten. Voorbeelden zijn assertiviteitcursussen, voorlichting over voeding, gezondheid en opvoedingsvraagstukken. Het idee van vrijwilligers voor een Bingo voor bewoners is uitgevoerd en zelf georganiseerd door vrijwilligers. Dat geldt ook voor de naaicursus die binnenkort start. Ook zien wij hoe mensen zich inzetten om hun familie en buren te ondersteunen. Bijvoorbeeld het doen van boodschappen, het schrijven van brieven naar officiële instanties, een bezoek aan het ziekenhuis of het verzorgen van een ziek kind of familielid.

Wilt u ook meedoen in uw wijk? Heeft u een idee om elkaar beter te leren kennen of voor een activiteit samen met buurtbewoners? Neem dan contact op met Stichting Jeugdwerk

Stichting Jeugdwerk Den Haag (Hoofdkantoor)
van Mierisstraat 226
2526 NW Den Haag
telefoon: 070 3699 332