Wat wij doen

1. De Voorschool voor peuters en kleuters
De Voorschool bereidt peuters en kleuters voor op de grote stap naar de basisschool. Stichting Jeugdwerk Den Haag verzorgt de Voorschool voor de basisscholen Al Qoeba, Zuidwal en Van Ostadeschool. Klik hier voor de mini documentaire over de voorschool.

Wilt u meer weten over de voorschool of wilt u uw kind inschrijven?
• Voor de voorschool Al Qoeba of voorschool Van Ostadeschool neemt u contact op met Joan Windzak via samira.elhamdi@jeugdwerk.nl of telefonisch op 070 380 6717.
• Voor de voorschool Zuidwalschool neemt u contact op met Samira Elhamdi  via samira.elhamdi@jeugdwerk.nl of belt u met 070 369 9332.

2. Het Kinderwerk (4 tot 12 jaar)
Bij onze buurthuizen De Jeugdhaven en Sam Sam kunnen kinderen na schooltijd terecht om mee te doen aan tal van activiteiten, bijvoorbeeld sport, spel, muziek, theater en tekenen. Elke dag, behalve op de woensdag en vrijdag, is er gratis inloop.
Wilt u meer weten over ons kinderwerk? Kom gerust eens kijken of neem contact op via ons contactformulier.

3. Het Jongerenwerk (12-21 jaar)
In Jongerencentrum Samson kunnen tieners en jongeren elke dag en in de vakanties terecht voor allerlei activiteiten. Jongeren willen graag hun ideeën en wat er bij hen leeft  kwijt en hun talent ontdekken en delen met leeftijdgenoten, bijvoorbeeld in de Theaterzaal. Samson biedt coaching, voorlichting en informatie. Het stimuleren om te leren, zelf te ontdekken en te ondernemen staat centraal. Zo leren jongeren over zichzelf, van en met elkaar, over de maatschappij en ontwikkelen hun talent en competenties waar zij in het latere leven écht iets aan hebben.

Wilt u meer weten? Mail dan naar: peter.de.zwaan@jeugdwerk.nl (coördinator jongerenwerk) of neem contact op via ons contactformulier.

4. De Participatie van ouders en vrijwilligers
Ruim honderd vrijwilligers ondersteunen de professionals van Stichting Jeugdwerk Den Haag bij de Voorschool, het Kinderwerk, het Jongerenwerk en bij verschillende projecten. Bewoners, ouders en vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Stichting Jeugdwerk Den Haag. Voor ouders organiseren wij voorlichting & informatie, Nederlandse taalles, Ouder & Pubercursussen en hulp bij vragen over opvoeding.
Ook stimuleren wij bewoners en vrijwilligers om met ideeën te komen om activiteiten te organiseren of om de volgende stap te nemen naar scholing en/of werk.

Wilt u als vrijwilliger aan de slag of bent u een buurtbewoner en wilt u meer weten? Belt u dan met Stichting Jeugdwerk Den Haag via 070 369 9332 of mail naar jenny.ho@jeugdwerk.nl.

5. Naschoolse activiteiten voor leerlingen van het basisonderwijs
Stichting Jeugdwerk Den Haag verzorgt in opdracht van basisscholen Verlengde Schooldag (VSD) en Leerkansen Profiel (LKP) cursussen. Wilt u als school meer weten over ons aanbod? Neemt u dan contact op met Stichting Jeugdwerk Den Haag via 070 369 9332 of per mail met Ingrid Kloos op ingrid.kloos@jeugdwerk.nl (coördinator Samenwerking Scholen).

Vakantie aanbod
Tijdens de schoolvakanties organiseert Stichting Jeugdwerk regelmatig zinvolle vrijetijdsbesteding in de vorm van vakantie activiteiten zoals kampen, speurtochten, droppings, sport en spel of theater in en om Den Haag.