Missie & visie

Stichting Jeugdwerk

Algemeen

Stichting Jeugdwerk Den Haag is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen binnen Welzijn, de Brede Buurtschool, Kind centra en de Vreedzame wijk aanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Stichting Jeugdwerk Den Haag ontwikkelt talenten en competenties van jeugd, zodat zij later hun eigen weg kunnen gaan en zich waardevol voelen voor hun omgeving en de maatschappij.

Stichting Jeugdwerk Den Haag beweegt mee én geeft richting. Deze missie geven wij vorm vanuit onze visie en zetten wij in met een doelgerichte aanpak. Onze werkwijze is al bijna 70 jaar succesvol binnen onze werkgebieden in Den Haag.

Vele jeugdigen hebben zich in al die jaren ontwikkeld tot participerend burger in de hedendaagse maatschappij.

Missie & Visie

Wij stimuleren, activeren en ondersteunen kinderen en jongeren in talenten- en competentieontwikkeling, zodat zij later in hun eigen kracht staan en zich waardevol voelen voor hun omgeving en de maatschappij. Ook moedigen wij ouders aan om hierin mee te gaan en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Wie investeert in de jeugd, werkt aan de toekomst

Onze aanpak

Wij bereiken onze missie door het aanbieden en uitvoeren van sociaal culturele en educatieve activiteiten aan peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en hun ouders in Den Haag. En doen dit vanuit onze locaties in de Schilderswijk, Kortenbos en het Oude centrum.

Onze aanpak staat in het teken van emancipatie, participatie, actief burgerschap en in het eigen kracht zetten van een ieder.

Belangrijke onderdelen zijn;

 • Taalontwikkeling bij jeugdigen en ouders
 • Het verlenen van sociaal-maatschappelijke ondersteuning
 • Talent- en (zelf)ontwikkeling, preventie en participatie zijn leidend.
 • Naschoolse welzijnsactiviteiten voor kinderen/jeugdigen t/m 23 jaar
 • Aanbod verlengde leertijd i.s.m. diverse basisscholen
 • (vakantie)kampen/activiteiten voor jeugdigen t/m 23 jaar
 • Kampen/activiteiten voor ouder en kind
 • Signalering, doorverwijzing en ondersteuning m.b.t opvoeden, maatschappelijke en financiële vraagstukken.

Onze kernwaarden

 • Welkom, Respect en gelijkwaardigheid, Warmte, Veiligheid en geborgenheid
 • Groei, Vooruitgang, Talent, Ontwikkeling
 • Betrokken, Professioneel, Toewijding
 • Verbinden en meedoen, Gezin, Buurt en samenleving

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van talenten en competenties van jeugd en volwassenen om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren (jeugd) waarbij talentontwikkeling en zelfontplooiing centraal staat.