Over de Talenten”klup”

De Talenten”klup” is er voor:

  • Peuteropvang (2,5 tot 4 jaar)
  • Een voorschoolse opvang (4 t/m 12 jaar)
  • Een buitenschoolse opvang (4 t/m 12 jaar)

Al jaren biedt stichting jeugdwerk voorschoolse educatie. Sinds oktober 2017 zijn wij een eigen stichting geworden en heten wij de Talenten”klup”. Behalve peuteropvang bieden wij nu dus ook voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

De warme, persoonlijke benadering en expertise van jeugdwerk hebben wij meegenomen. We werken kleinschalig in de Schilderswijk. Het voordeel hiervan is dat we slagvaardig kunnen werken. Wij vinden spel heel belangrijk. Kinderen leren door te spelen, te ontdekken door te doen. Dit doen kinderen met hun lichaam door middel van de zintuigen, motoriek, fantasie en met elkaar! Een ander voordeel van de Talenten”klup” is dat we vrijwel altijd een fijne plek voor uw kind kunnen regelen.

Met stichting Jeugdwerk hebben we een doorgaande lijn. Kinderen kunnen vanaf 4 jaar deelnemen aan activiteiten in de buurthuizen Sam Sam en De Jeugdhaven.

Op dit moment hebben wij 12 peutergroepen en 2 BSO-groepen op 5 locaties in de Haagse Schilderswijk. We werken samen met verschillende scholen. Met elke school waar wij mee samenwerken, hebben we een gezamenlijke missie. Meer informatie over onze werkwijze vindt u in de pedagogisch werkplannen. 

Missie Stichting Talenten”klup” en Sam Sam/Van Ostade

“ Wij bieden een pedagogisch en veilig klimaat, waarbinnen ouder en kind zich goed op hun gemak voelen. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. Dit betekent voor ons spelenderwijs, actief en onderzoekend leren, vanuit wederzijdse betrokkenheid. Leren doen we van en vooral met elkaar, waarbij we reflecteren op ons eigen handelen.
Leidsters en leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen. Ouders zijn belangrijk in de samenwerking. Wij ondersteunen hen dagelijks bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, in de thuissituatie”.

Missie Stichting Talenten”klup”en  Al Qoeba

De visie is gebaseerd op 3 pijlers; pedagogische visie, visie op leren en visie op onderwijs. M.b.v. een mindmap is er een top 3 samengesteld:
1. Veiligheid
2. Uitdagende speel/leeromgeving
3. Samenwerking met ouders
Belangrijk binnen de visie zijn:
• Liefde voor het vak/kinderen
• Uitdaging
• Open staan voor elkaar ( samenwerken)
• Kwaliteit & resultaat
• Voorwaarden om te komen tot ontwikkeling/leren
• Verantwoordelijkheid

Pedagogisch werkplan Zuidwal versie januari 2018
Pedagogisch werkplan Sam Sam versie januari 2018
Pedagogisch beleidsplan al Qoeba 2018
Pedagogisch werkplan Zuidwal 2017 BSO