Over de Talenten”klup”

De Talenten”klup bestaat uit:

      • Peuteropvang (2,5 tot 4 jaar)
      • Een voorschoolse opvang (4 t/m 12 jaar)
      • Een buitenschoolse opvang (4 t/m 12 jaar)

We werken samen met verschillende scholen. Met elke school waar wij mee samenwerken, hebben we een gezamenlijke missie. Meer informatie over onze werkwijze vindt u in het pedagogisch werkplan.

Pedagogisch werkplan Zuidwal versie januari 2018
Pedagogisch werkplan Sam Sam versie januari 2018
Pedagogisch beleidsplan al Qoeba 2018
Pedagogisch werkplan Zuidwal 2017 BSO

Missie Stichting Talenten”klup” en Sam Sam/Van Ostade

“ Wij bieden een pedagogisch en veilig klimaat, waarbinnen ouder en kind zich goed op hun gemak voelen. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. Dit betekent voor ons spelenderwijs, actief en onderzoekend leren, vanuit wederzijdse betrokkenheid. Leren doen we van en vooral met elkaar, waarbij we reflecteren op ons eigen handelen.
Leidsters en leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen. Ouders zijn belangrijk in de samenwerking. Wij ondersteunen hen dagelijks bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, in de thuissituatie”.

Missie Stichting Talenten”klup”en  Al Qoeba

De visie is gebaseerd op 3 pijlers; pedagogische visie, visie op leren en visie op onderwijs. M.b.v. een mindmap is er een top 3 samengesteld:
1. Veiligheid
2. Uitdagende speel/leeromgeving
3. Samenwerking met ouders
Belangrijk binnen de visie zijn:
• Liefde voor het vak/kinderen
• Uitdaging
• Open staan voor elkaar ( samenwerken)
• Kwaliteit & resultaat
• Voorwaarden om te komen tot ontwikkeling/leren
• Verantwoordelijkheid