Ondanks coronamaatregelen toch een mooi Kerstprogramma

Afgelopen kerstperiode hebben er, voor de jeugd tot 17 jaar, diverse activiteiten plaatsgevonden van voorlichtingen, kahootquiz, gesprekken met de wijkagent, een filmavond, fifa toernooi en spellenavond. Door de coronamaatregelen hebben we een aantal onderdelen omgegooid, maar met inzet van onze (jeugd) vrijwilligers hebben we in samenwerking met de partners een mooi

Update corona maatregelen Stichting Jeugdwerk en de Talenten”klup”

Vanaf 4 November 22:00 gaan de extra corona maatregelen in. Dit heeft gevolgen voor de activiteiten bij Stichting Jeugdwerk en de Talenten”klup”. De geldende maatregelen zijn als volgt:   Open huis en open inloop (ouders, bezoekers) zijn niet toegestaan.    Peuteropvang en buitenschoolse opvang blijven open.    Buurthuizen gaan niet dicht voor de