Update corona maatregelen Stichting Jeugdwerk en de Talenten”klup”

Vanaf 4 November 22:00 gaan de extra corona maatregelen in. Dit heeft gevolgen voor de activiteiten bij Stichting Jeugdwerk en de Talenten”klup”. De geldende maatregelen zijn als volgt:   Open huis en open inloop (ouders, bezoekers) zijn niet toegestaan.    Peuteropvang en buitenschoolse opvang blijven open.    Buurthuizen gaan niet dicht voor de