Partners

Fondsen en Stichtingen
Fonds1818
Rabobank
Oranje Fonds
Hans Dijkstal Stichting
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Stichting Leergeld
Haëlla
Levi Lasse
Jeugdvakantieloket

Basisscholen
Carolusschool
Meester Schabergschool
Van Ostadeschool
OBS Al Qoeba
OBS Zuidwal

Welzijn Den Haag
Zebra
De Mussen
Boerenplein
Kommunika Scheveningen
Haagse Slinger / Maatschappelijke Broedplaats
Haagse Hopjes Transvaal
De Sportbank
Hammam Den Haag
De Kronkel
BOOG

Talentontwikkeling en opleiding
ROC Mondriaan
IamProgrez
Next-projecten
Ouder en School Plus
Het Koorenhuis
Art-S-School
Stichting Yasemin

Overheid
Politie / De wijkagent
Gemeente Den Haag
Bibliotheek Schilderswijk
PEP
Sport Support
Buurt Interventie Team
BBOZ

En verder …
PLUG Den Haag
Atana