Partners

Fondsen en Stichtingen
Fonds1818
Rabobank
Oranje Fonds
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Stichting Leergeld
Haëlla
Levi Lassen
Jeugdvakantieloket

Basisscholen
Carolusschool
Meester Schabergschool
Van Ostadeschool
OBS Al Qoeba
OBS Zuidwal

Welzijn Den Haag
Zebra
De Mussen
Buurthuis Mandelaplein
Kommunika Scheveningen
Haagse Hopjes Transvaal

Talentontwikkeling en opleiding
ROC Mondriaan
Next-projecten
Ouder en School Plus
KOO (het Koorenhuis)
Art-S-cool
Stichting Yasmin

Overheid
Politie / De wijkagent
Gemeente Den Haag
Bibliotheek Schilderswijk

En verder …
PLUG Den Haag
Atana