Samenwerking Scholen

Stichting Jeugdwerk levert maatwerk aan scholen op het gebied van oudereducatie, ouderbetrokkenheid en een breed activiteitenaanbod aan kinderen om hun ontwikkelingskansen te vergroten zoals:

 • Brede buurtschool, Verlengde Schooldag (VSD) en/of Leerkansen Profiel (LKP) cursussen in opdracht van scholen
 • Techniek
 • Kunst en cultuur
 • Spel en drama
 • Filosofie en gelukslessen
 • Sport en gezondheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Ouderbetrokkenheid, korte en lange termijn
 • Schoolzaken en huiswerk maken met je kind
 • Opvoeding en de belangrijke rol van ouders
 • Persoonlijke ontwikkeling / participatie en activering
 • Ouder en school plus taallessen voor ouderen

Wilt u als school meer weten over ons aanbod? Neemt u dan contact op met Stichting Jeugdwerk Den Haag via 070 369 9332 of per mail met Ingrid Kloos op ingrid.kloos@jeugdwerk.nl, coördinator Samenwerkende Scholen.