Speciale projecten

Samenwerking met scholen
Stichting Jeugdwerk levert maatwerk aan scholen op het gebied van oudereducatie, ouderbetrokkenheid en een breed activiteitenaanbod aan kinderen om hun ontwikkelingskansen te vergroten zoals:

Brede buurtschool, vsd –en/ of lkp activiteiten
Techniek
Kunst en cultuur
Spel en drama
Filosofie en gelukslessen
Sport en gezondheid
Nederlands als tweede taal (NT2)
Ouderbetrokkenheid, korte en lange termijn
Schoolzaken en huiswerk maken met je kind
Opvoeding en de belangrijke rol van ouders
Persoonlijke ontwikkeling / participatie en activering

Dos06:uitleen van speelmateriaal. Klik op de link voor materiaal, kosten en openingstijden.
Ouder en school plus: taallessen voor ouderen.