Werken bij Stichting Jeugdwerk en Stichting de Talentenklup

 

Mbo-4 pedagogisch medewerker invalpool voorschool bij de Talentenklup

Algemene kenmerken

De pedagogisch medewerker voor de invalpool is een professional op MBO 4 niveau die geschoold en/of ervaren is in het werken met peuters op de groep en die getraind is in VVE. Haar taalniveau is op 3 F. Zij is iemand die zelfstandig en taakgericht kan werken, die in staat is haar werk zelf te plannen en in te richten, maar tegelijkertijd een teamplayer is. Zij beschikt in het bijzonder over kennis over het belang van spelend leren en over de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting van peuters.

In samenwerking met de coachende hbo-pedagogisch medewerker is zij verantwoordelijk voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het VVE-programma, voor de uitvoering van opbrengstgerichte activiteiten, en voor het onderhouden van contacten met ouders.

Doel van de functie:
Het bevorderen van de voortgang van de dagelijkse gang van zaken binnen de peuterspeelzaal en het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor de peuters tot 4  jaar door het observeren en begeleiden van peuters middels spel, ontspanning, contacten.
De ontplooiingsmogelijkheden van de peuters en de onderwijsbehoeften in kaart brengen, een beredeneerd aanbod bepalen en ontwerpen door observatie en registratie aan de hand van KIJK.

Werkzaamheden pedagogisch medewerker

Peuters begeleiden

 • Schept een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat, waar het kind zich vrij kan ontwikkelen;
 • Stimuleert de peuter tot een gelijkwaardige participatie in de groep, stimuleert de  cognitieve, sociale, emotionele, zintuiglijk motorische, creatieve en taalontwikkeling door middel van op de leeftijd en capaciteiten afgestemde activiteiten;
 • Houdt toezicht gedurende de uitvoering van activiteiten, stelt regels, geeft grenzen aan, corrigeert waar nodig en bewaakt hygiëne en veilig gebruik van materialen;
 • Werkt volgens een pedagogisch plan en stemt de activiteiten hierop af,
  inachtnemingen van de dag planning, voorschriften en werkafspraken VVE en KIJK;
 • Signaleert naar de leidinggevende indien een kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal geboden kan worden en doorverwijzing naar andere instanties en/of instellingen nodig is. Houdt na doorverwijzing contact;
 • Werkt samen en stemt aanpak en werkwijze af met partners als
  onderwijsinstellingen, consultatiebureaus en/of andere organisaties.

Resultaat: Peuters begeleid gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode,zodanig dat zij opgevangen, ontwikkeld, opgevoed en gestimuleerd worden zoalsovereengekomen in het pedagogisch plan.

Peuters verzorgen

 • Verzorgt de peuters, wat betreft eten en drinken, eventuele toediening van medicijnen, verschoont kinderen, helpt bij het zindelijk worden;
 • Stimuleert de zelfstandige uitvoering van de algemene dagelijkse handelingen,zoals aankleden, persoonlijke verzorging en dergelijke.

Resultaat: Gedurende de overeengekomen periode peuters verzorgd conform de hygiëne-eisen en afspraken met ouders/ verzorgers.

Profiel van de functie

Kennis

 • Mbo 4 werk- en denkniveau;
 • Afgeronde relevante Mbo 4-opleiding;
 • Pedagogische kennis;
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;
 • Kennis van VVE en KIJK.

Specifieke functiekenmerken

 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van

verslagen en contacten met ouders;

 • Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te begeleiden en stimuleren;
 • Plan- en organisatievermogen voor het beheren van de peuterspeelzaal;
 • Geduld in het observeren van peuters en in de omgang met peuters.

Competenties (combinatie van kennis en vaardigheden)

 • Sociaal-communicatieve competenties;
  Samenwerken, betrokkenheid, overtuigingskracht, organisatie bewustzijn,  netwerken, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden.
 • Intellectuele competenties;
  Analytisch vermogen, oordeelsvorming, omgevingsbewust, creativiteit, vakmanschap.
 • Emotionele competenties;
  Inlevingsvermogen, integriteit, zelfvertrouwen, moed, stressbestendigheid.
 • Taakgerichte competenties;
  Initiatief, inzet, kwaliteitsbewust, besluitvaardigheid, flexibiliteit.

Als je over een dosis humor en talenten beschikt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

SalarisNaast een salaris conform de CAO Kinderopvang binnen salarisschaal  biedt Stichting de Talentenklup in Den Haag je een baan in een stimulerende werkomgeving. Verder biedt Stichting Jeugdwerk haar medewerkers werkbegeleiding en (bij)scholing.

C.V en motivatie brief richten aan;

Samira El Hamdi manager VVE
T: 070-38 06 717
E: sam.elhamdi@jeugdwerk.nl

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang boven externe kandidaten.

Bedrijfsprofiel

De Stichting de Talentenklup is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen zoals Welzijn in de Wijk, de Brede Buurtschool en de Kracht- of Prachtwijkaanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen die de Haagse politiek stuurt en initieert.

De stichting beweegt mee én geeft richting. Vanuit onze visie en doelen geven wij vorm en inhoud aan ons werk in het ons omringende krachtenveld. Onze werkwijze is succesvol, wij dragen deze uit naar elkaar en onze partners.

Wij doen dit eensgezind en eenduidig en beschrijven in dit beleidsplan onze missie, onze doelen en onze strategische keuzes voor de komende jaren.

Omdat wij weten dat we al jaren succesvol bezig zijn. Gewaardeerd en gekend door vele kinderen, tieners, jongeren en ouders in de Schilderswijk en het Centrum. Vanuit deze wetenschap bouwen wij voort op onze jarenlange ervaring, kennis en expertise en relaties in ‘onze’ wijken.  Als bindende en betrouwbare partner.

 

10 maart 2017                                                     

Taalvrijwilligers gezocht voor de cursus “Ouder en School”!

De cursus “Ouder en School” wordt op diverse basisscholen in de wijken Schilderswijk, Laak, Moerwijk, Mariahoeve, Heesterbuurt en Transvaal gegeven. Ouder en School is vooral bedoeld voor ouders met kinderen op de voorschool en/of basisschool die de Nederlandse taal niet voldoende spreken of hun Nederlands willen verbeteren. Daarnaast zijn ook mensen welkom die geen (schoolgaande) kinderen hebben. Naast de Nederlandse taal wordt er ook aandacht besteed aan schoolzaken, ouderbetrokkenheid, opvoeding, gezondheid, participatie en empowerment. De lessen worden door een ervaren docent gegeven. Om goed te differentiëren hebben wij taalvrijwilligers nodig die:

 • het leuk vinden om les te geven in de Nederlandse taal
 • openstaan voor verschillende levensopvattingen en culturen
 • minimaal 1x per week 3 uur beschikbaar zijn.
 • minstens 6 maanden, maar het liefst een schooljaar beschikbaar zijn
 • interesse hebben in mensen en andere culturen.
 • in staat zijn om goed in te spelen op wat de kandidaat/groep nodig heeft op taalgebied
 • een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal (een docentenachtergrond is niet nodig)
 • in staat zijn zelfstandig te werken/ zelfstandig een groep te begeleiden

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

Ingrid.kloos@jeugdwerk.nl

Telefoon : 0704451094  0703699332 of nummer 0633320428

 

Geef een reactie